Szkoły wirtualne

25

Jeszcze kilkanaście lat temu możliwość dostania się na wyższą uczelnię była ogromnym osiągnięciem z tego względu mogli pozwolić sobie na to tylko pojedyncze osoby. Młodzi mieli pewność, że po studiach otrzymują najlepsze wykształcenie oraz poważany zawód. Współcześnie niestety sytuacja na rynku edukacyjnym uległa diametralnej zmianie. Co prawda wciąż można wybierać kierunki niszowe, które gwarantują perspektywiczne zatrudnienie, jednak jest ich niedużo. Większość uczelni oddaje do dyspozycji studentów kierunki humanistyczne, które zapewniają nam tylko papier- nawet podstawowej wiedzy oraz umiejętności tam nie posiądziemy. Z tego względu spora grupa absolwentów nie wybiera się na studia. Chcą uczyć się na szkoleniach zawodowych często prowadzonych za pośrednictwem Sieci. Sieć wirtualna okazuje się być również świetnym rozwiązaniem usprawniającym naukę języków obcych. Dostępne są tam nie tylko podstawy słownictwa, ale także reguły gramatyki oraz wykłady odnoszące się do mówienia. W rzeczywistości w dzisiejszych czasach edukacja realizowana jest o wiele inaczej niż kiedyś. Nauka staje się mobilna, kładzie się nacisk nie na ogromną teorię, ale szczegółowe umiejętności praktyczne. Im więcej potrafimy zrobić tym bardziej doceniani jesteśmy. Nie mają znaczenia dokumenty bądź tytuły naukowe.